Retningslinjer

Retningslinjer for RM Fitness:

 1. Medlemmer af RM Fitness eller personer, som følges med instruktør eller bestyrelsesmedlem må opholde sig i centret.
 2. Børn under 10 år må ikke opholde sig i centret.
 3. Adgangsbrikken er personlig og skal vises på forlangende.
 4. Træning foregår på eget ansvar.
 5. Alle skal vise hensyn til de øvrige medlemmer.
 6. Anvisninger fra instruktører skal følges.
 7. Der skal anvendes indendørs fodtøj og rent træningstøj, kraftig lugt af sved undgås. Der må ikke trænes ikke i bar overkrop.
 8. Der skal ryddes op: Håndvægte og vægtskiver skal sættes på plads efter brug, brugt papir m.v. skal i affaldsspanden. Træningsudstyr skal aftørres og rengøres efter brug.
 9. Træning må ikke foregå i en tilstand påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer.
 10. Alle former for brug af doping er forbudt.
 11. Mobiltelefoner skal være lydløse og samtaler skal foregå udenfor. Det er ikke tilladt at optage video eller billeder.

Retningslinjer for juniormedlemmer:

 1. Juniormellemmer er 13-14 år og skal skal have introduktion af en instruktør, inden træning kan startes. 

 2. Juniormedlemmer skal overholde de overordnede retningslinjer (se ovenfor). 

 3. Juniormedlemmer må træne mellem kl. 13 og 16, og den udleverede nøglebrik giver kun adgang i dette tidsrum Derudover må juniormedlemmer træne, når der er instruktør i centret eller sammen med en forælder eller et andet medlem over 18 år, hvis disse tager ansvaret for juniormedlemmet.  

 

Retningslinjer for børnemedlemmer:

 1. Børnemedlemmer er 10-12 år og skal have introduktion af en instruktør, inden træning kan startes.
 2. Børnemedlemmer skal overholde de overordnede retningslinjer (se ovenfor).
 3. Børnemedlemmer må KUN træne sammen med en forælder og får ikke selv udleveret en nøglebrik. Forælderen har ansvaret for barnets sikkerhed i centeret.