Visioner

RM FITNESS ER

 • Hobros stærkeste og mest alsidige træningstilbud
  – Vi styrker både fællesskabet og dig
 • En breddeforening – Vi giver vores medlemmer de bedste
  rammer for træning og mulighed for at bidrage
 • Det dynamiske træningscenter – Vi opsøger nye trends og
  fornyr aktiviteter
 • Det sammentømrede team af frivillige – Vi sætter rammerne for
  det gode fællesskab og udvikling
 • Den aktive samarbejdspartner – Vi rækker ud og skaber netværk